Köp OxyNorm 10mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige

-30%

Köp OxyNorm 10mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige

kr47.00 kr33.00

Köp OxyNorm 10mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige

. Kliniske opplysninger
4.1 Terapeutiske indikasjoner
For behandling av moderat til alvorlig smerte hos pasienter med kreft og postoperativ smerte. For behandling av alvorlig smerte som krever bruk av sterk opioid.
4.2 Dosering og administrasjonsmåte
Voksne over 18 år:
OxyNorm kapsler bør tas med 4-6 timers intervaller. Dosen er avhengig av smertenes alvor og pasientens tidligere historie med smertestillende krav.
Økende alvorlighetsgrad vil kreve en økt dose av OxyNorm kapsler. Den riktige doseringen for en enkelt pasient er den som styrer smerten og tolereres godt gjennom doseringsperioden. Pasienter bør titreres til smertelindring med mindre uhåndterlige bivirkninger forhindrer dette.
Den vanlige startdosen for opioide naive pasienter eller pasienter som har alvorlig smerte som ikke er kontrollert av svakere opioider, er 5 mg, 4-6 timer. Dosen bør deretter nøye titreres, så ofte som en gang om dagen, om nødvendig, for å oppnå smertelindring. De fleste pasienter vil ikke kreve en daglig dose på over 400 mg. Noen pasienter kan imidlertid kreve høyere doser.

Category:

  • Description
  • Reviews (0)

Description

Köp OxyNorm 10mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige

1. Läkemedlets namn
OxyNorm 5, 10, 20 mg
2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Varje kapsel innehåller 4,5, 9 eller 18 mg oxikodon som 5, 10 eller 20 mg oxikodonhydroklorid.
För en fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1
3. Farmaceutisk form
Kapsel, hård.
OxyNorm kapslar 5 mg är orange / beige, tryckt ONR 5.
OxyNorm kapslar 10 mg är vita / beige, tryckta ONR10.
OxyNorm kapslar 20 mg är rosa / beige, tryckta ONR20.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Köp OxyNorm 10mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställning
× How can I help you?