Köp kodin online i Sverige | codine 60mg till salu online i sverige

-23%

Köp kodin online i Sverige | codine 60mg till salu online i sverige

kr43.00 kr33.00

Köp kodin online i Sverige | codine 60mg till salu online i sverige

Category:

  • Description
  • Reviews (0)

Description

Köp kodin online i Sverige | codine 60mg till salu online i sverige

codine 60mg till salu online:
1. Läkemedlets namn
KODINFOSFATTABLET BP 60 mg
2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Varje tablett innehåller 60 mg kodfosfat PhEur.

Varje tablett innehåller 3,60 mg laktos BP.

För en fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. Farmaceutisk form
Vita, obelagda tabletter.

Vita, cirkulära, bikonvexa, obehandlade tabletter imponerade “C” på ett ansikte och de identifierande bokstäverna “CS” på baksidan.

4. Klinisk information
4.1 Terapeutiska indikationer

1) Indikeras som smärtstillande medel för att lindra mild till måttlig smärta.

Codein är indicerat hos patienter över 12 år för behandling av akut måttlig smärta som inte anses vara lindrad av andra analgetika, såsom paracetamol eller ibuprofen (ensam).

2) För symptomatisk avlastning av onproduktiv hosta och diarré.

4.2 Dosering och administreringssätt
Långtidsanvändning – Riskbedömningen ska regelbundet bedömas av förskrivaren.

Codein ska användas för den lägsta effektiva dosen på kortast möjliga tid. Denna dos kan tas upp till 4 gånger dagligen med intervall på minst 6 timmar. Den maximala dagliga dosen får inte överstiga 240 mg.

Behandlingstiden bör begränsas till 3 dagar och om effektiv smärtlindring inte uppnås bör patienter / vårdgivare rekommenderas att söka läkarvård

Dosering

analgesi

Vuxna: 30-60 mg var fjärde timme till maximal dos på 240 mg dagligen.

Den analgetiska effekten förbättras inte signifikant genom att dosen ökas till en högre nivå än vad som rekommenderas ovan.

Äldre: Dosering ska minskas hos äldre patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Pediatrisk population:

Barn i åldern 12 år till 18 år:

Rekommenderat kodintag för barn 12 år och äldre ska vara 30 till 60 mg var 6: e timme vid behov upp till maximalt 240 mg dagligen. Dosen är baserad på kroppsvikt (0,5-1 mg / kg).

Barn under 12 år:

Codeine ska inte användas till barn under 12 år på grund av risken för opioid toxicitet på grund av variabel och oförutsägbar metabolism av kodin till morfin (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Diarre

Vuxna och barn över 12 år: 15-60 mg tre till fyra gånger dagligen.

Äldre: Dosering ska minskas hos äldre patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Barn under 12 år: Rekommenderas ej.

Skörda

Vuxna och barn över 12 år: 15-30 mg 3 till 4 gånger dagligen.

Äldre: Dosering ska minskas hos äldre patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Pediatrisk population:

Barn i åldern 12 år till 18 år:

Codeine rekommenderas inte för barn i åldern 12 år till 18 år med nedsatt respiratorisk funktion för symptomatisk behandling av hosta (se avsnitt 4.4).

Barn under 12 år:

Kodin är kontraindicerat hos barn under 12 år för symptomatisk behandling av hosta (se avsnitt 4.3)

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Köp kodin online i Sverige | codine 60mg till salu online i sverige”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställning
× How can I help you?